پنل آماده

نمایش دادن همه 12 نتیجه

 • فروش

  حرير-بافتدار
  پرده آماده

  حرير بافتدار

  255,000تومان افزودن به سبد خرید

  پرده آماده 

  پنل هاى آماده حرير بافتدار بصورت پانچ دوخته شده
  رنگ: سفيد شيرى
  ابعاد: ١٤٠ عرض-٢٨٠ارتفاع
  دوخته شده بصورت پانچ
  گارانتى: ٣ساله بدون قيد وشرط

 • فروش

  پرده كتان گارنت خاکی
  پرده آماده

  كتان گارنت رنگ خاکی

  445,000تومان افزودن به سبد خرید

  پرده آماده 

  پنل هاى آماده كتان گارنت رنگ خاکی بصورت پانچ دوخته شده
  ابعاد ١٤٠در ٢٨٠
  ٣سال گارانتى بى قيد و شرط
  چين خورده بين ٤٠ تا ٨٠ سانت پوشش ميده

 • فروش

  پرده كتان گارنت رنگ خردلی
  پرده آماده

  كتان گارنت رنگ خردلی

  445,000تومان افزودن به سبد خرید

  پرده آماده 

  پنل هاى آماده كتان گارنت رنگ خردلی بصورت پانچ دوخته شده
  ابعاد ١٤٠در ٢٨٠
  ٣سال گارانتى بى قيد و شرط
  چين خورده بين ٤٠ تا ٨٠ سانت پوشش ميده

 • فروش

  پرده كتان گارنت رنگ زرشکی
  پرده آماده

  كتان گارنت رنگ زرشکی

  445,000تومان افزودن به سبد خرید

  پرده آماده 

  پنل هاى آماده كتان گارنت رنگ زرشکی بصورت پانچ دوخته شده
  ابعاد ١٤٠در ٢٨٠
  ٣سال گارانتى بى قيد و شرط
  چين خورده بين ٤٠ تا ٨٠ سانت پوشش ميده

 • فروش

  كتان گارنت رنگ سبز تیره
  پرده آماده

  كتان گارنت رنگ سبز تیره

  485,000تومان افزودن به سبد خرید

  پرده آماده 

  پنل هاى آماده كتان گارنت رنگ سبز تیره بصورت پانچ دوخته شده
  ابعاد ١٤٠در ٢٨٠
  ٣سال گارانتى بى قيد و شرط
  چين خورده بين ٤٠ تا ٨٠ سانت پوشش ميده

 • فروش

  كتان گارنت طوسی تیره
  پرده آماده

  كتان گارنت رنگ طوسی تیره

  445,000تومان افزودن به سبد خرید

  پرده آماده 

  پنل هاى آماده كتان گارنت رنگ طوسی تیره بصورت پانچ دوخته شده
  ابعاد ١٤٠در ٢٨٠
  ٣سال گارانتى بى قيد و شرط
  چين خورده بين ٤٠ تا ٨٠ سانت پوشش ميده

 • فروش

  پرده كتان گارنت طوسی روشن
  پرده آماده

  كتان گارنت رنگ طوسی روشن

  445,000تومان افزودن به سبد خرید

  پرده آماده 

  پنل هاى آماده كتان گارنت رنگ طوسی روشن بصورت پانچ دوخته شده
  ابعاد ١٤٠در ٢٨٠
  ٣سال گارانتى بى قيد و شرط
  چين خورده بين ٤٠ تا ٨٠ سانت پوشش ميده

 • فروش

  پرده کتان گارانت رنگ کرم
  پرده آماده

  كتان گارنت رنگ کرم

  445,000تومان افزودن به سبد خرید

  پرده آماده 

  پنل هاى آماده كتان گارنت رنگ کرم  بصورت پانچ دوخته شده
  ابعاد ١٤٠در ٢٨٠
  ٣سال گارانتى بى قيد و شرط
  چين خورده بين ٤٠ تا ٨٠ سانت پوشش ميده

 • فروش

  پرده كتان گارنت یاسی
  پرده آماده

  كتان گارنت رنگ یاسی

  445,000تومان افزودن به سبد خرید

  پرده آماده 

  پنل هاى آماده كتان گارنت رنگ یاسی بصورت پانچ دوخته شده
  ابعاد ١٤٠در ٢٨٠
  ٣سال گارانتى بى قيد و شرط
  چين خورده بين ٤٠ تا ٨٠ سانت پوشش ميده

 • فروش

  کتان گونی بافت
  پرده آماده

  کتان گونی بافت 

  185,000تومان افزودن به سبد خرید

  پرده آماده 

  پنل هاى آماده کتان گونی بافت بصورت پانچ دوخته شده.

  رنگبندی  : ٤٠
  ابعاد: ١٤٠عرض-٢٨٠ارتفاع
  دوخته شده بصورت پانچ
  گارانتى: 1ساله بى قيد و شرط
  چين خورده بين ٥٠ تا ٨٠ سانت پوشش ميده.

 • فروش

  مخمل پتینه
  پرده آماده

  مخمل پتينه سبز پاستيلي روشن و كرم طلايي

  935,000تومان افزودن به سبد خرید

  پرده آماده 

  پنل هاى آماده مخمل پتینه بصورت پانچ دوخته شده.

  رنگ: سبز پاستيلي روشن و كرم طلايي.
  ابعاد: ١٤٠عرض-٢٨٠ارتفاع
  دوخته شده بصورت پانچ
  گارانتى: ٣ساله بى قيد و شرط
  چين خورده بين ٥٠ تا ٨٠ سانت پوشش ميده.

 • فروش

  مخمل پتينه
  پرده آماده

  مخمل پتينه نوک مدادى طلايي

  935,000تومان افزودن به سبد خرید

  پرده آماده 

  پنل هاى آماده مخمل پتینه بصورت پانچ دوخته شده.

  رنگ :رنگ نوك مدادى طلايي.
  ابعاد: ١٤٠عرض-٢٨٠ارتفاع
  دوخته شده بصورت پانچ
  گارانتى: ٣ساله بى قيد و شرط
  چين خورده بين ٥٠ تا ٨٠ سانت پوشش ميده.