مخمل

نمایش دادن همه 2 نتیجه

 • مخمل كاليفورنيا
  انواع پرده

  مخمل كاليفورني

  اطلاعات بیشتر

  مخمل 

  عرض:٣ متر
  تعداد رنگ: ٥٠
  گارانتى:١ساله

  نكته١: براى دكور ريزشي متراژ مورد نياز شما ٣/٥٠ متر ميباشد.

  نكته٢: براى دكور قدى هم ٢٠سانت بيشتر از ارتفاع پرده تون نيازهمی باشد .

 • مخمل كاليفورني آبی
  انواع پرده

  مخمل كاليفورني آبی

  اطلاعات بیشتر

  مخمل 

  عرض:٣ متر
  تعداد رنگ: ٥٠
  گارانتى:١ساله

  نكته١: براى دكور ريزشي متراژ مورد نياز شما ٣/٥٠ متر ميباشد.

  نكته٢: براى دكور قدى هم ٢٠سانت بيشتر از ارتفاع پرده تون نيازهمی باشد .